top of page

Набавки и обврски

Воведи ред во набавките и намали ги трошоците

Директна испорака од добавувач до купувач

#СтандарденПакет

Директна испорака од добавувач до купувач

Организирај испорака директно од добавувач до купувач без контакт со физичка залиха со следење на трошоците и профитот (анг. Drop Shipment).

Овој начин на испорака е поедноставен преку автоматско поврзување на продажните и набавни порачки кое го контролира редоследот на задачи.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Набавки и обврски
Функционалности за добавувачи, набавки и обврски
Добавувачи и основни обврски
Добавувачи и основни обврски
Попуст на набавна линија
Попуст на набавна линија
Ракување со вратени набавни порачки
Ракување со вратени набавни порачки
Алтернативни адреси за порачки
Алтернативни адреси за порачки
Попуст на набавна фактура
Попуст на набавна фактура
Планирање набавки
Планирање набавки
Директна испорака од добавувач до купувач
Директна испорака од добавувач до купувач
Цена на набавна линија
Цена на набавна линија
Набавни фактури
Набавни фактури
Ракување со набавни порачки
Ракување со набавни порачки

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page