top of page

Набавки и обврски

Воведи ред во набавките и намали ги трошоците

Добавувачи и основни обврски

#СтандарденПакет

Добавувачи и основни обврски

Важно во ланецот како и купувачите

Можеш да поставиш и да ја одржуваш табелата на добавувачите, да книжиш набавни трансакции во дневници и да управуваш со обврските. Со вклучување на табелата на добавувачи, овозможува да внесувата записи во главната книга на добавувачи со користење на општи дневници. Заедно со опцијата за повеќе валути, овој модул овозможува книжење на набавните трансакции и управување со обврските во повеќе валути за еден добавувач.

 

Основните обврски се интегрирани со Главната книга и со Залихата и се неопходни за конфигурација на сите модули за набавка и обврски. Овој модул често се користи за генерирање на набавни фактури.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Набавки и обврски
Функционалности за добавувачи, набавки и обврски
Добавувачи и основни обврски
Добавувачи и основни обврски
Попуст на набавна линија
Попуст на набавна линија
Ракување со вратени набавни порачки
Ракување со вратени набавни порачки
Алтернативни адреси за порачки
Алтернативни адреси за порачки
Попуст на набавна фактура
Попуст на набавна фактура
Планирање набавки
Планирање набавки
Директна испорака од добавувач до купувач
Директна испорака од добавувач до купувач
Цена на набавна линија
Цена на набавна линија
Набавни фактури
Набавни фактури
Ракување со набавни порачки
Ракување со набавни порачки

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page