top of page

Избравме карактеристични слики од разни периоди од работењето на Логин Системи. Иако гледавме сите вработени што биле и се во Логин Системи да бидат застапени, можни се пропусти или немање доволно фотографии од дел од вработените. Ако имате слики кои мислете дека треба да бидат во овој албум, Ве молиме да ни ги споделите. 

Логин Системи - вчера, денес и утре!

Пролистај што е најново на сајтот

Логин Системи е имплементатор на ERP и CRM системи со Microsoft Dynamics NAV

bottom of page