Избравме карактеристични слики од разни периоди од работењето на Логин Системи. Иако гледавме сите вработени што биле и се во Логин Системи да бидат застапени, можни се пропусти или немање доволно фотографии од дел од вработените. Ако имате слики кои мислете дека треба да бидат во овој албум, Ве молиме да ни ги споделите. 

Логин Системи - вчера, денес и утре!