top of page

Microsoft го сертифицира македонскиот превод на Логин Системи за Dynamics 365 Business Central

Microsoft го одобри и сертифицира македонскиот превод на Логин Системи за Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Arrow
Arrow

Последни објави

Помалку кликови. Помалку притискање на тастатурата. Повеќе податоци. Веб-клиентот продолжува да расте и да ја зајакнува вашата секојдневна.

15.02.2024

Новост е: Карактеристики на продуктивност во веб-клиентот (2023 release wave 2)

Новост е: Карактеристики на продуктивност во веб-клиентот (2023 release wave 2)

Бизнисите можат да воспостават унифицирано искуство каде податоците беспрекорно се поврзуваат со Business Central и Excel, Outlook и Teams.

13.02.2024

Business Central: Интегрирано работење со Microsoft Outlook, Excel, and Teams

Business Central: Интегрирано работење со Microsoft Outlook, Excel, and Teams

Less clicks. Less keystrokes. More data. The Web client continues to grow and power your daily work with these new features and enhancements

12.02.2024

What's new: Productivity features in the web client (2023 release wave 2)

What's new: Productivity features in the web client (2023 release wave 2)

With Business Central and Microsoft Office, businesses can establish a unified experience where data connects with Excel, Outlook, and Teams

11.02.2024

Business Central: Work seamlessly with Microsoft Outlook, Excel, and Teams

Business Central: Work seamlessly with Microsoft Outlook, Excel, and Teams

Логин Системи објавува дека ги ажурираше податоците за плата за 2024 год. и истите се имплементирани во бесплатниот веб калкулатор за плата.

01.02.2024

Бесплатна пресметка на плата за 2024 година, вклучува минат труд (стаж) и месечен ангажман

Бесплатна пресметка на плата за 2024 година, вклучува минат труд (стаж) и месечен ангажман

Топ 5 Најчитани

Бесплатна пресметка на плата, вклучува минат труд (стаж) и месечен ангажман за 2022 година
Креирај свој сајт

Ако си во движење ...

... стави го бројот погоре или кликни тука.

Пролистај ги сите блог-објави ...

Тазе дискусии на форум

Биди активен на бизнис форумот ... Избери рубрика од интерес ...

MSD365BC.png
ERP - Dynamics NAV
Стратгија и менаџмент
Стратегија и менаџмент
Платежни системи и Paypal
Платежни системи и Paypal
Writer Icon
Сметководство и финансии
Бизнис совети
Бизнис совети и Q&A
Бизнис стил и здравје
Бизнис стил и здравје
bottom of page