top of page
Above the Clouds

Поефикасно реализирај ги твоите цели

Услугите на Логин Системи се скроени така што твојата реализација на софтверскиот деловен систем е побрзо и поекономично отколку да користите други провајдери или самостојно да изведувате. Ќе те поддржиме во сите фази од развојот и користењето на Microsoft Dynamics 365 Business Central. 

Подготовки на софтверски деловен систем со консултантските услуги на Логин Системи

подготовки

Консултантски услуги

ЕРП системите се платформа со многу можности. Логин Системи посветува посебно внимание на концептуалното планирање на деловно-информатичкиот систем базиран на ЕРП за да се осигура корисникот дека системот правилно ќе работи, вработените ќе бидат продуктивни, а организацијата ќе има придобивки.

Избери некоја од услугите |>

изведба

Имплементирање

Откако ќе го одредиме опсегот на работата, пристапуваме кон негова изведба при што се придржуваме на светските пракси и методологии. Ако е потребна економичност, тогаш изборот е во стандардизираните имплементации.

Digital Work Life
Преглед на услугите |>
Floral Wreath 3

користење

Грижа и поддршка

Покрај бекапирањето и поставувањето на најновите верзии на ЕРП системот, во одржувањето може да правиме и корекции и дополнувања на соодветните програмски решенија.

Избери некоја од услугите |>

конкурентност

Покрај волонтерските активности поврзани со наплатата на производите и услугите преку Пејпал, за одредени заинтересирани фирми или лица нудиме премиум услуга за воведуање на Пејпал во нивното работење. 

Money
Повеќе за консултацијата |>

Ако се двоумиш, закажи термин да ти помогнеме.

bottom of page