top of page

Лиценцирање на ERP решение

Вечна е дилемата: дали да се купи деловен простор или да се изнајмува? Исто е кај лиценцирањето на софтверот ... Секоја организација има различни афинитети и интереси. Избери тоа што е најдобро за тебе.

Месечно изнајмување

Се третираат како оперативен трошок

Лиценците траат додека трае "киријата" 

Месечното изнајмување (анг. Subscription Licensing) или месечната претплата за Microsoft Dynamics NAV е креирана да се помогне на малите и средни организации да почнат со минимални трошоци на принципот на тарифа за "секој корисник по месец". Со ваквото лиценцирање се постигнува намалена инвестиција за почнување, а се користат сите вградени функционалности.

Лиценците се твои и се третираат како основно средство

Трајното лиценцирање (анг. Perpetual Licensing) за Microsoft Dynamics NAV е креирано за малите и средни бизниси да почнат со прифатлива однапред-одредена цена и вградена функционалност. Со ова лиценцирање, корисниците го лиценцираат користењето на функционалноста за ЕРП, а пристапот до функционалноста ја обезбедуваат со лиценцирање на корисниците.

Трајни лиценци

Предноста е во лиценцирањето за истовремена употреба на корисници

Ти треба помош?

Ти ги нудиме нашите консултантски услуги за најефикасно искористување на потенцијалите што ги нуди ЕРП решението Dynamics NAV / 365 Business Central

Искусете го новиот Microsoft Dynamics 365 Business Central

Набавка на трајни лиценци за Microsoft Dynamics 365 Business Central
Месечна претплата за Microsoft Dynamics 365 Business Central
bottom of page