top of page

Пресметај решение
ERP по своја мерка

Еднократен износ €
0
Месечен износ €
0

Сите износи се без вклучен ДДВ.

Калкулирај

... пресметувам...

Платформа Microsoft
Бр. корисници
Функционалност

Целосни

Финансии, трговија, магацинско, асемблирање, основни средства, проекти

Лимитирани

+ напредно производство, и сервис

Сервер
Имплементација и месечна поддршка
Локализација

Стандард

Премиум

Плата и човечки ресурси

Доп. имплементација

Основни средства

CRM

Производство

Миграција податоци

Консултантски услуги

Лиценци

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

-

-

-
-

Објекти за решение

Назив

кол

цена

цена
-

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central Enhancement Plan

17%

X

0,00

=

вклучено во месечната претплата / includes in the subscription

-

Локализација и надополнувања

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

-

-

-
-

Услуги на имплементација

Назив

1

2

3

цена
-

Хостирање

Назив

1

2

3

цена
-

Месечна поддршка

Назив

1

2

3

цена
-

Важни информации и напомени

  • Калкулаторот е од информативна природа со кој може да се утврди нивото на инвестицијата. 

  • Патните трошоци и евентуалното хотелско сместување не се вклучени во калкулацијата

  • Ако поинаку не е нагласено, износите се во ЕУР и не е пресметан ДДВ. Плаќањето е во денари за Македонија.

  • Во калкулацијата се зема предвид дека фирмата ќе ги користи веќе креираните изгледи на документите какви што се продажна фактура, испратница, понуда, аналитички картички и сл.

  • Ако фирмата сака да ги има старите податоци во новиот систем, се избира миграција на податоци. Различни фирми имаат различни софтверски системи и со тоа и различно време на изработка на миграциски алатки и мигрирање на податоците. Искуствено, ставивме минимални износи за миграцијата, а за точни износи се потребни повеќе информации од купувачот. 

Ако сакаш да те водиме низ процесот на воведување на ЕРП

Избери некоја од консултантските услуги на Логин Системи

bottom of page