top of page
Претпродажни консултантски услуги

Dyn365 BC – Советување и проценки (1 ден)

Логин Системи ќе ја процени вашата подготвеност да почнете со имплементација на Dynamics 365 Business Central преку изработка на документ кој ќе вклучува подготовка, препораки и проектен план на високо-ниво.
 
Еднодневното советување и проценување се одвива во просториите на корисникот и се состои од фокусирани интервјуа со релевантни членови на организацијата, достава на документ со чекори да се стигне до готовност и план како успешно да се придвижат работите напред.
 

Dyn365 BC – Советување и проценки (1 ден)

Dyn365 BC – Советување и проценки (1 ден)

€450,00Price
Excluding Tax |

Логин Системи ќе ја процени вашата подготвеност да почнете со имплементација на Dynamics 365 Business Central преку изработка на документ кој ќе вклучува подготовка, препораки и проектен план на високо-ниво.

 

Еднодневното советување и проценување се одвива во просториите на корисникот и се состои од фокусирани интервјуа со релевантни членови на организацијата, достава на документ со чекори да се стигне до готовност и план како успешно да се придвижат работите напред.

 

 • АГЕНДА И ЦЕЛИ

  • Да се сретнеме со клучните луѓе од менаџмент тимот и да разговараме за интерните деловни процеси и критичните системски барања
  • Да ги документираме постоечките системски предизвици и клучни барања
  • Да ги идентификуваме можностите за подобрувања на високо-ниво
  • Да ги дефинираме клучните системски цели на вашата организација

   

 • ИСПОРАКИ

  • Едукација за можностите на Dynamics 365 Business Central за клучните луѓе во организацијата (не повеќе од 2 часа)
  • Изработка на high-level план за имплементација на Dynamics 365 Business Central

   

 • УСЛОВИ

  Во износот не се вклучени евентуалните дополнителни трошоци за патување, сместување, материјали и слично ако надминуваат износ од 50 евра. 

   

  Ако корисникот се определи за имплементација на ЕРП решение од Логин Системи, Логин Системи ќе го рефундира износот од котизацијата на ова советување од вкупниот износ на имплементацијата на Dynamics 365 Business Central.

   

  Во износот на оваа услуга не е пресметан ДДВ од 18% кој се додава на износот при фактурирање. 

   

Во своето преку 20 годишно работење Логин Системи има имплементирано софтверски решенија во преку 400 македонски фирми, банки и институции. Работиме посветено за да ја извршиме поставената задача навремено, стручно и во буџетот што сме го договориле со корисникот.
 
Логин Системи е овластен Мicrosoft Dynamics NAV партнер од 2003та година – прва фирма во регионот (Македонија, Косово, Албанија).
Потсетување: Порано Dynamics NAV се викаше Navision, а најновиот назив е Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Поврзани производи

Dyn365 BC Премиум корисник

€2.100,00

Ако поинаку не е наведено, цените се без влучен ДДВ кој изнесува 5% за софтверот, а 18% за услугите. Го задржуваме правото на промена на цените или производите без претходна најава. 

Сакаш помош? Избери од нашите консултантски услуги и воспостави брзо ERP систем во твојата организација.

bottom of page