top of page

Бесплатен калкулатор на платa

Внеси износ и тип на пресметка и пресметај бруто и нето плата со или без стаж, заедно со прогресивен данок и други давачки
за членовите на заедницата на Логин Системи

Игнорирај ги минималните и максималните износи

Персонален данок на ефективна плата

MKD

Зачленување | >
Најава | >
Зачлени се и/или најави се за да ја користиш пресметката за плата
Се појави грешка. Обиди се повторно.
 • Што значи полето Ангажман %?
  Се става вредност во проценти на време посветено на работа во месецот во организацијата. Ако се стави 50% тоа значи дека пола од времето во месецот вработениот е во организацијата Ако се остави празно тоа значи 100%. Напомена: Во полето се става само број но НЕ и знакот %.
 • Персонален данок на ефективна вредност?
  Ова поле игра улога ако полето Ангажман % е различно од празно и е различно од 100. Ако е штиклирано, персоналниот данок се пресметува на ефективната плата. Ако не е штиклирано, персоналниот данок се пресметува на целосниот месечен износ на платата и се множи со полето Ангажман %.
 • Стаж во години?
  Се става број на години колку што работело лицето во постојната и претходните организации. Секоја година носи 0,5%.
 • Што се става во полето Износ?
  Се става целосен износ на платата во месецот. Во случај полето Ангажман % да е различно од празно или 100, тогаш се става платата во износ како лицето да работи со целосно работно време во организацијата. На пример, ако износот на платата е 12.000 за половина месец, тогаш во износ се става 24.000, а во Ангажман % се става 50. Ако е избрано од Нето во бруто, се става нето износ на платата. Ако е ставено од Бруто во нето, се става бруто износ на платата.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Макас ИТ
Помош

Прегледај податоци и коефициенти за плата што се користат при пресметката ...

Сметководство

 Прегледај го форумот за сметководсво и финансии и учествувај во дискусиите на фелата.

Програм за плата

Ако сте поголема организација, модулот за пресметка на плата е интегрален дел на Dynamics NAV / 365 Business Central.

Имаме целосно решение за пресметка на плати и човечки ресурси

На видеото види дали одговара за твојата организација
Пресметка на плата за Microsoft Dynamics NAV
Play Video

Повеќе за Плати и човечки ресурси

Имаш прашање или ти треба совет?

Постави прашање и добиј одговор од членовите на форумот или од консултантите на
Логин Системи ...