top of page

Набавки и обврски

Воведи ред во набавките и намали ги трошоците

Планирање набавки

#СтандарденПакет

Планирање набавки

Автоматизирај го процесот на планирање набавки со помош на работните листови за требување. Генерирај оптимални предлози за надополнување на залихата преку набавки и трансфери базирани на моменталната расположивост на залихата и идната побарувачка и расположивост, како и на различните параметри за минимални, максимални и количини за надополнување. Прикажи графички преглед  за влијанието на планирањето и овозможи на корисникот да го менува планот користејќи drag-and-drop операција, пред извршување на планот.

Алтернативно, користи Планер на нарачки – едноставна алатка за планирање на набавки која овозможува планирање на сите типови на побарувачка нарачка по нарачка, независно од оптимизацијата.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Набавки и обврски
Функционалности за добавувачи, набавки и обврски
Добавувачи и основни обврски
Добавувачи и основни обврски
Попуст на набавна линија
Попуст на набавна линија
Ракување со вратени набавни порачки
Ракување со вратени набавни порачки
Алтернативни адреси за порачки
Алтернативни адреси за порачки
Попуст на набавна фактура
Попуст на набавна фактура
Планирање набавки
Планирање набавки
Директна испорака од добавувач до купувач
Директна испорака од добавувач до купувач
Цена на набавна линија
Цена на набавна линија
Набавни фактури
Набавни фактури
Ракување со набавни порачки
Ракување со набавни порачки

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page