top of page

Набавки и обврски

Воведи ред во набавките и намали ги трошоците

Цена на набавна линија

#СтандарденПакет

Цена на набавна линија

Ракувај со различни набавни цени на аритиклите, кој е договаран со различни добавувачи и е условен со параметри, како што се минимална количина, единица мерка, валута, варијанта на артиклот и временски период.

Најдобар, односно најнизок единечен трошок, се прикажува на набавната линија, кога таа порачка ги задоволува условите наведени во табелата за набавни цени. 

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација

Блог објави

Дискусија - форум

Како-да: Изработка на завршна пресметка за финансиската година во Business Central (772)

Калкулатор за бруто и нето плата за 2024 година, со сите придонеси, стаж и работен ангажман во месец (3513)

УЈП: Бруто плата за 2024 - најниска и највисока основица за пресметка на придонеси (40)

Даночно намалување (лично ослободување) за плати за 2024 година (103)

Грешка во потпишување на ДДВ пријава на сајтот на УЈП - java.lang.reflect.invocationtargetexception (438)

Бруто плата за 2023 - Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (296)

УЈП: Пресметка на плата за 2023 година - нова верзија на клиентскиот софтвер и ново даночно ослободување (597)

ФВ Консалтинг: Минимален и максимален регрес за годишен одмор за 2022 година (К-15) (4133)

УЈП: Бруто плата 2022 - најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (149)

Придонеси за плата и даночно ослободување за 2022 година (305)

Набавки и обврски
Функционалности за добавувачи, набавки и обврски
Добавувачи и основни обврски
Добавувачи и основни обврски
Попуст на набавна линија
Попуст на набавна линија
Ракување со вратени набавни порачки
Ракување со вратени набавни порачки
Алтернативни адреси за порачки
Алтернативни адреси за порачки
Попуст на набавна фактура
Попуст на набавна фактура
Планирање набавки
Планирање набавки
Директна испорака од добавувач до купувач
Директна испорака од добавувач до купувач
Цена на набавна линија
Цена на набавна линија
Набавни фактури
Набавни фактури
Ракување со набавни порачки
Ракување со набавни порачки

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page