top of page

Продажби и побарувања

Овозможи им на комерцијалистите да блескаат пред купувачите

Ракување со продажни порачки

#СтандарденПакет

Ракување со продажни порачки

Можеш да управуваш со процесирањето на продажни понуди, рамковни продажни порачки и продажни порачки. Поставување на фактура директно се разликува од поставување на продажна порачка во која расположивата количина е прилагодена на количината внесена во линијата на продажната порачка. Расположивата количина не е афектирана од фактурата се додека истата не се искнижи.

Користи го овој модул за:

  • Ракување со парцијални испораки

  • Посебна испорака и фактура

  • Креирање на авансна фактура за продажни порачки

  • Употреба на понуди и рамковни порачки во продажна фаза (понудите и рамковните порачки не влијаат на податоците за залиха)

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Продажби и побарувања
Функционалности за купувачи, фактурирање, попусти и побарувања
Купувачи и основни побарувања
Купувачи и основни побарувања
Продажни фактури
Продажни фактури
Ракување со продажни порачки
Ракување со продажни порачки
Календари
Календари
Алтернативни адреси за испорака
Алтернативни адреси за испорака
Попуст на продажна фактура
Попуст на продажна фактура
Ракување со вратени продажни порачки
Ракување со вратени продажни порачки
Ценовник од кампања
Ценовник од кампања
Попуст на продажна линија
Попуст на продажна линија
Агенти за испорака
Агенти за испорака
Порачки - ветен датум за испорака
Порачки - ветен датум за испорака
Цена на продажна линија
Цена на продажна линија
Даноци
Даноци

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page