top of page

Продажби и побарувања

Овозможи им на комерцијалистите да блескаат пред купувачите

Алтернативни адреси за испорака

#СтандарденПакет

Алтернативни адреси за испорака

Постави повеќе адреси за прилагодување на потребите на оние купувачи, кои покрај главната адреса на фирмата имаат повеќе од една адреса на која може да се врши испорака на порачките. Овие дополнителни локации можат да бидат избрани од страна на лицето кое процесира при креирање на продажна порачка или фактура.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Продажби и побарувања
Функционалности за купувачи, фактурирање, попусти и побарувања
Купувачи и основни побарувања
Купувачи и основни побарувања
Продажни фактури
Продажни фактури
Ракување со продажни порачки
Ракување со продажни порачки
Календари
Календари
Алтернативни адреси за испорака
Алтернативни адреси за испорака
Попуст на продажна фактура
Попуст на продажна фактура
Ракување со вратени продажни порачки
Ракување со вратени продажни порачки
Ценовник од кампања
Ценовник од кампања
Попуст на продажна линија
Попуст на продажна линија
Агенти за испорака
Агенти за испорака
Порачки - ветен датум за испорака
Порачки - ветен датум за испорака
Цена на продажна линија
Цена на продажна линија
Даноци
Даноци

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page