top of page

Продажби и побарувања

Овозможи им на комерцијалистите да блескаат пред купувачите
Функционалности за купувачи, фактурирање, попусти и побарувања
Прегледај ги функционалностите и види како може да се искористат во твоето работење
Купувачи и основни побарувања

Купувачи и основни побарувања

Основата на секој бизнис и инспирација за напредок

Порачки - ветен датум за испорака

Порачки - ветен датум за испорака

Попуст на продажна линија

Попуст на продажна линија

Ракување со вратени продажни порачки

Ракување со вратени продажни порачки

Календари

Календари

Алтернативни адреси за испорака

Алтернативни адреси за испорака

Продажни фактури

Продажни фактури

Цена на продажна линија

Цена на продажна линија

Агенти за испорака

Агенти за испорака

Ценовник од кампања

Ценовник од кампања

Промоции за зголемена продажба

Попуст на продажна фактура

Попуст на продажна фактура

Ракување со продажни порачки

Ракување со продажни порачки

Даноци

Даноци

Прикажи ја категоријата како листа тука ...
Комерцијално и магацинско работење
Eвиденција и управување сo продажбите, залихите и добавувачите
Продажби и побарувања
Продажби и побарувања
Набавки и обврски
Набавки и обврски
Залиха и артикли
Залиха и артикли
Напредно магацинско работење
Напредно магацинско работење
bottom of page