top of page

Истражи ги способностите на Dynamics 365 Business Central

Financial Chart
Способност Business Central

Зголеми ја финансиската видливост

Финансиска видливост Business Central

Носи одлуки со информации од поврзани податоци во сметководството, продажбата, набавките, магацините и трансакциите со купувачите
 

Графички прикажувај ги финансиските перформанси во реално време со вградени дешборди од Power BI. Препознај ги трендовите и облиците и здоби се со нови погледи со длабински анализи и неограничени критериуми.
 

Забрзај ги финансиските затворања на периодот и извештаите и одржувај усогласеност со брзи, точни и поедноставени картички на кучувачи и добавувачи.
 

Подобри ја точноста на прогнозите со сеопфатна анализа и моделирање на податоците. Кастомизирај ги и споделувај ги извештаите со беспрекорна интеграција со Excel.
 

Оптимизирај го ланецот на