Истражи ги способностите на Dynamics 365 Business Central

Способност Business Central

Зголеми ја финансиската видливост

Финансиска видливост Business Central

Носи одлуки со информации од поврзани податоци во сметководството, продажбата, набавките, магацините и трансакциите со купувачите
 

Графички прикажувај ги финансиските перформанси во реално време со вградени дешборди од Power BI. Препознај ги трендовите и облиците и здоби се со нови погледи со длабински анализи и неограничени критериуми.
 

Забрзај ги финансиските затворања на периодот и извештаите и одржувај усогласеност со брзи, точни и поедноставени картички на кучувачи и добавувачи.
 

Подобри ја точноста на прогнозите со сеопфатна анализа и моделирање на податоците. Кастомизирај ги и споделувај ги извештаите со беспрекорна интеграција со Excel.
 

Оптимизирај го ланецот на снабдување

Предвиди го оптималното време за надополнување на залихата со вградената интелигенција. Користи ги продажните прогнози и очекуваниот недостиг ан залихи за да направи автоматски набавни порачки.
 

Добиј холистички поглед на залихите за навремено набавување. Следи ја секоја трансакција на артиклите и движењата со поставување на бинови базирани на распоредот на магацините и критериумите за складирање.
 

Пресметај го и оптимизирај го капацитетот на производството и ресурсите за да се подобри планот на производството и да се задоволат барањата на купувачите.
 

Одржувај вистинско ниво на залихи со автоматско пресметување на нивоите на залиха, времето на набавки и нивоите на порачување. Кога бараните артикли не се на склад, автоматски се препорачуваат замени.
 

SupplyChainCapability.png

Зајакни ја продажбата и подобри го сервисот

SalesCapability.png

Дај приоритет на продажните зделки базирани на потенцијалот за приходи. Воде евидендија на сите интеракции со купувачите и доби водич за најдобри продажби и обновливи можности во текот на твојот продажен циклус.
 

Забрзај го продажниот процес од понуда до наплата. Реагирај брзо на продажно-поврзаните истраги, ракувај со барањата за сервис и обработувај плаќања - сето тоа и преку Outlook.
 

Добиј сеопфатен поглед на сите твои сервисни задачи, оптеретености, и вештини на вработените за да можеш ефикасно да доделиш ресурси и да фасилитираш решенија.
 

Изведувај проекти на време и според буџет

Создавај, менаџирај и евидентирај проекти со користење на временски распореди заедно со напредни можности за проектни трошоци и извештаи. Развиј, модифицирај и контролирај буџети за да осигураш профитабилност на проектите.
 

Ракувај со нивоите на ресурси преку планирање на капацитет и продажби. Евидентирај ги фактурирањата кон купувачите наспроти планираните трошоци на проачките и понудите.
 

Прави ефикасни одлуки со погледи кон статусот на проектите во реално време, прегледувај ја профитабилноста и метриките за искористеност на ресурсите.  
 

ProjectCapability.png