top of page

Управување на релации со контакти

Менаџирање на коминтентите и продажните можности/зделки
Интегриран CRM за ловење на сите пазарни можности
Менаџирање на коминтентите и продажните можности (зделки и тендери)

Избери категорија и прегледај ги функционалностите

Управување на релации со контакти
Ракување со контакти

Информациите за коминтентите вредат злато

Управување на релации со контакти
Интеграција со други системи

Вистински CRM е оној кој е интегриран со другите процеси и системи

Управување на релации со контакти
Маркетинг и продажни активности

Опфати ги сите пазарни можности и анализирај зошто победуваш или губиш

Управување на релации со контакти
Сервис

Понуди и обезбеди грижа каква што заслужуваат твоите корисници

Избери некоја од областите...

bottom of page