top of page

Ракување со контакти

Информациите за коминтентите вредат злато
Функционалности за евиденција на коминтентите
Прегледај ги функционалностите и види како може да се искористат во твоето работење
Општо за CRM

Општо за CRM

Нека твоите купувачи и проспекти бидат презадоволни од грижата и услугата

Профилирање и класифицирање

Профилирање и класифицирање

Секој коминтент не е ист. Профилирај и класифицирај за да понудиш посоодветно.

Контакти

Контакти

За коминтентот се работи

Сегментирање

Сегментирање

Сегментирај ги контактите за да ги таргетираш подобро

Прикажи ја категоријата како листа тука ...
Управување на релации со контакти
Менаџирање на коминтентите и продажните можности/зделки
Ракување со контакти
Ракување со контакти
Маркетинг и продажни активности
Маркетинг и продажни активности
Интеграција со други системи
Интеграција со други системи
Сервис
Сервис
bottom of page