top of page

Ракување со контакти

Информациите за коминтентите вредат злато

Сегментирање

#СтандарденПакет

Сегментирање

Сегментирај ги контактите за да ги таргетираш подобро

Сегментите се групи на контакти кои се селектираат согласно одреден критериум. Тие се всушност подгрупи на контактите во модулот за ЦРМ и претставуваат многу важна функционалност. Исто така, контактите можат да се таргетираат, поделат во подгрупи со што ќе се овозможи подобра и поефикасна комуникација со контактите. Овие функционалности овозможуваат испраќање на вистинската порака на вистинските лица.

 

Сегменти за селектирање на групи на контакти може да се постават базирани на пр. иста индустрија или базирани на видот на деловната релација. Модулот овозможува креирање на подгрупи базирани на било која информација која предходно била внесена во апликацијата.

 

Картичка на еден сегмент со неколку линии

Картичка на еден сегмент со неколку линии

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Ракување со контакти
Функционалности за евиденција на коминтентите
Општо за CRM
Општо за CRM
Контакти
Контакти
Сегментирање
Сегментирање
Профилирање и класифицирање
Профилирање и класифицирање

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page