top of page

Комерцијално и магацинско работење

Eвиденција и управување сo продажбите, залихите и добавувачите
Креирај вредност во ланецот на снабдување и логистиката
Евиденција и управување со залихите и артиклите, порачките и добавувачите како и лесното производство (асемблирање)

Избери категорија и прегледај ги функционалностите

Комерцијално и магацинско работење
Продажби и побарувања

Овозможи им на комерцијалистите да блескаат пред купувачите

Комерцијално и магацинско работење
Залиха и артикли

Зголеми ја оперативноста и продуцирај подобри резултати

Комерцијално и магацинско работење
Набавки и обврски

Воведи ред во набавките и намали ги трошоците

Комерцијално и магацинско работење
Напредно магацинско работење

Води го големиот магацин како да е мал

Избери некоја од областите...

bottom of page