top of page

Главна книга

Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери

Консолидација

#СтандарденПакет

Консолидација

Постои можност за консолидирање на компании во Microsoft Dynamics NAV. Компаниите можат да доаѓаат од една или повеќе различни бази на податоци на Microsoft Dynamics NAV или други датотеки и можат да ги увезат или извезат финансиските податоци преку овој модул. Ако користените податоци се превземени од различни Microsoft Dynamics NAV решенија, користете го овој модул само во матичната компанија. 

 


Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Главна книга
Функционалности за главна книга, книжења, буџетирање и трошоци
Општо за Главна книга
Општо за Главна книга
Консолидација
Консолидација
Центри на одговорност
Центри на одговорност
Распоред на сметки (конта)
Распоред на сметки (конта)
Основен XBRL
Основен XBRL
Одложувања
Одложувања
Буџети
Буџети
Трошковно сметководство
Трошковно сметководство
Налог за книжење
Налог за книжење
Алокација
Алокација
Интеркомпаниски книжења
Интеркомпаниски книжења

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page