top of page

Ресурси

Ефикасно водење на персоналот и средствата во организацијата

Проекти (Jobs)

#СтандарденПакет

Проекти (Jobs)

Следи ја искористеноста на работите (проектите) и податоците за фактурирње по корисник. Управувај со проектите кои имаат фиксни цени и проекти кои се базираат на потрошувачка на време и материјали (Т&М).

 

Можеш исто така да:


  • Креираш план за проекти со повеќекратни задачи и групирани задачи. Секоја задача може да има свој буџет и може да се изработи за временскиот период кој е потребен.

  • Копираш буџет од еден проект на друг и да поставиш ценовник за специфични трошоци за артиклите и трошоци за поедини конта од Главна книга поврзани со проектот на одреден купувач

  • Имаш преглед на предложените книжења за проектите  кои се во тек или за идентификација на одредени проекти.

  • Планираш или фактурираш одреден проект во валута различна од локалната валута со користење на овој модул со можноста  “повеќе валути”.

  • Доделиш одреден проект на одреден купувач и да го фактурираш проектот одеднаш или парцијално користејќи го овој модул заедно со можноста “фактурирање на продажба”.

  • Го користиш новиот волшебник за едноставно поставување на проекти, внесување на временските работни листови и дневници за проекти и да го користиш ажуририраниот Центар за улоги на проектен менаџер за брз пристап на заедничките таскови, нови графикони и нови листи на “мои проекти”.

  • На картичката за работа да ги видиш задачите, да го користиш полето за Проектен менаџер и да добиеш подобра видливост на трошоците и фактурите поврзани со  проектите.

  • Новиот извештај за Понуди за проекти ти овозможува брзо да испратиш електронска порака на купувачот цена за проектот.

 

 


Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Ресурси
Функционалности за водење проекти и ресурси
Ресурси и цени
Ресурси и цени
Евиденција на време
Евиденција на време
Менаџирање со капацитети
Менаџирање со капацитети
Повеќекратни трошоци
Повеќекратни трошоци
Проекти (Jobs)
Проекти (Jobs)

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page