Лиценцирање по пат на месечно изнајмување

Стартувај со минимална инвестиција.

Лиценци за именувани корисници

Секој корисник што се најавува треба да има соодветна лиценца. Ако се избира Extended Additive User SAL, нивниот број мора да е ист со Standard User SAL.

We don’t have any products to show here right now.

Фирмата мора да избере барем еден Standard User SAL.

Дополнителни објекти

Изборот на објекти зависи од дополнителното решение што корисникот го избрал.

We don’t have any products to show here right now.

Локализација и надополнувања

Овозможи Dynamics NAV да работи според прописите и праксите во Македонија