top of page

Набавка на трајни лиценци

Трајните лиценци се набавуваат однапред, а предноста е што фирмата набавува број на лиценци според бројот на лица што истовремено го користат Dynamics NAV

Лиценци за истовремени корисници

Фирмата избира број на кориснички лиценци според проценката колку лица ќе го користат Dynamics NAV истовремено. На пример, фирмата може да има 30 вработени со потреба за Dynamics NAV но да набави 10 лиценци според овој модел затоа што максимално 10 лица ќе го користат NAV истовремено.

Фирмата мора да избере Starter Pack за било кое лиценцно сценарио. Во Starter Pack се вклучени 3x full лиценци и 2x limited лиценци.

Дополнителни системски објекти

Изборот на објекти зависи од дополнителното решение што го избрал корисникот.

Локализација и надополнувања

Овозможи Dynamics NAV да работи според прописите и праксите во Македонија

Ако сакаш минимална инвестиција за почеток, прегледај го лиценцирањето по пат на месечно изнајмување (претплата)

Ако ти треба понуда скроена по твоја мерка,

кликни тука

Закажи средба за бесплатен совет тука 

bottom of page