top of page

Извештаи и анализи

Прави брзи и квалитетни одлуки базирани на аргументи

Повеќе валути

#СтандарденПакет

Повеќе валути

Не се врзувај само за Македонија

Можете да управувате со повеќе валути низ системот, вклучувајќи побарувања и обврски, извештаи од главна книга, ресурси или артикли на залиха и сметки во банка (кога се интегрирани со функциите за управување со готовина).

 

Со повеќе валути, можете да:


  • Внесете девизни курсеви и конвертирате  валутата во согласност со европското законодавство (вклучувајќи триангулација) во земјите на Европската монетарна унија (ЕМУ). Триангулацијата е метод потребен за конверзија за време на преодниот период на еврото.

  • Изведете конверзија на валутата во согласност со девизните курсеви кои се складирани во табелата за девизни курсеви.

  • Поставите валута во табелата за девизни курсеви, да го наведете форматот, со што износите секогаш ќе бидат во исправна форма на сите форми и извешати низ целиот систем.

  • Внесете курс  за одреден датум или период  во табелата за девизни курсеви.

  • Пресметате девизен курс поврзан со датумот на трансакција за секоја конверзија на одреден износ на валута во локална валута.

  • Зачувате историските девизни курсеви  во соодветната табела за следење на флуктуација на валутата во одреден временски период.

  • Работите со голем број на валути за секој купувач или добавувач. На пр. компанијата може да издаде фактура во една валута и прифати плаќање во друга валута за таа фактура.

  • Управувате динамично со конверзијата на валути и ефикасно да извршувате ажурирање на девизните курсеви.

  • Зачувате детали за трансакциите кои вклучуваат побарувања и обврски во локални и странски валути, со што извештаите на старост на побарувања и обврски  можат да бидат отпечатени во локална или странска валута.

  • Користите опција за прилагодување на девизниот курс за прилагодување на побарувањата и обврските и книжење на нереализирани добивки/загуби во главна книга.

 


Слика: Листа на валути

Слика: Листа на валути

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација

Блог објави

Дискусија - форум

Калкулатор за бруто и нето плата за 2024 година, со сите придонеси, стаж и работен ангажман во месец (3252)

УЈП: Бруто плата за 2024 - најниска и највисока основица за пресметка на придонеси (30)

Даночно намалување (лично ослободување) за плати за 2024 година (103)

Грешка во потпишување на ДДВ пријава на сајтот на УЈП - java.lang.reflect.invocationtargetexception (313)

Бруто плата за 2023 - Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (284)

УЈП: Пресметка на плата за 2023 година - нова верзија на клиентскиот софтвер и ново даночно ослободување (587)

ФВ Консалтинг: Минимален и максимален регрес за годишен одмор за 2022 година (К-15) (4110)

УЈП: Бруто плата 2022 - најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (148)

Придонеси за плата и даночно ослободување за 2022 година (297)

Како-да: Пресметка и плаќање на кирија од фирма на сопственик – физичко лице преку УЈП (183)

Извештаи и анализи
Функционалности за извештаи и анализи
Општо: извештаи и анализи
Општо: извештаи и анализи
Повеќе валути
Повеќе валути
Основни критериуми
Основни критериуми
Неограничен број на компании
Неограничен број на компании
Напредни критериуми
Напредни критериуми
Евиденција при измени
Евиденција при измени
Даночна пријава ДДВ-04
Даночна пријава ДДВ-04

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page