top of page

Извештаи и анализи

Прави брзи и квалитетни одлуки базирани на аргументи

Напредни критериуми

#СтандарденПакет

Напредни критериуми

Погледај ги приходите и расходите од различни агли и според различни критериуми

Напредните критериуми обезбедуваат неограничени критериуми за користење во трансакциите во сите книги. Можете да ги именувате сите критериуми како што е најсоодветно за вашето работење. Покрај постоењето на неограничен број на критериуми , овој модул вклучува напредни функционалности со критериуми кои овозможуваат поставување на правила за комбинирање на критериумите и вредности на критериумите.

 

Оваа опција овозможува контрола на користењето на критериуми и зголемена сигурност на излезните податоци базирани на димензии.

 

Овој модул вклучува и:


  • Поставување правила за приоритизација на стандардните вредности и дефинирање на правилата кои ќе одговараат на спецификите на вашето работење

  • Поставување правила и употреба на прегледите за анализа на трансакциите во главна книга и комбинација на критериумите кои ги посакувате

  • Вклучување на буџетските податоци во прегледите за анализа, кои се напреден начин на анализа на податоците со користење на критериуми.

  • Комбинирање на анализа по критериуми со користење на распоред на сметки.

 


Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Извештаи и анализи
Функционалности за извештаи и анализи
Општо: извештаи и анализи
Општо: извештаи и анализи
Повеќе валути
Повеќе валути
Основни критериуми
Основни критериуми
Неограничен број на компании
Неограничен број на компании
Напредни критериуми
Напредни критериуми
Евиденција при измени
Евиденција при измени
Даночна пријава ДДВ-04
Даночна пријава ДДВ-04

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page