top of page

Извештаи и анализи

Прави брзи и квалитетни одлуки базирани на аргументи
Функционалности за извештаи и анализи
Прегледај ги функционалностите и види како може да се искористат во твоето работење
Општо: извештаи и анализи

Општо: извештаи и анализи

Без квалитетно поставени извештаи нема добра анализа. Без анализа, нема добри одлуки!

Даночна пријава ДДВ-04

Даночна пријава ДДВ-04

Биди во склад со законските прописи на УЈП

Евиденција при измени

Евиденција при измени

Сите активности со податоците се забележуваат

Основни критериуми

Основни критериуми

Погледај ги приходите и расходите од различни агли и според различни критериуми

Повеќе валути

Повеќе валути

Не се врзувај само за Македонија

Напредни критериуми

Напредни критериуми

Погледај ги приходите и расходите од различни агли и според различни критериуми

Неограничен број на компании

Неограничен број на компании

Ако имаш повеќе регистрирани компании, оваа опција штеди пари

Прикажи ја категоријата како листа тука ...
Сметководство и финансии
Ракување со главната книга и книжењата, парите, средствата и сметките во банка
Главна книга
Главна книга
Ракување со готовина
Ракување со готовина
Основни средства
Основни средства
Извештаи и анализи
Извештаи и анализи
bottom of page