top of page

Извештаи и анализи

Прави брзи и квалитетни одлуки базирани на аргументи

Даночна пријава ДДВ-04

#ЛСНадополнување

Даночна пријава ДДВ-04

Биди во склад со законските прописи на УЈП

Даночните обврзници кои се обврзани за регистрација или кои доброволно се регистрирале за целите на данокот на додадена вредност, обврзани се да поднесат Даночна пријава на данокот на додадена вредност (образец "ДДВ-04") за секој даночен период (месец или тримесечје).

 

Даночната пријава која ја нуди Dynamics NAV не е усогласена на потребите на сметководството во Македонија. Дел од спецификите на книжење на документите не се опфатени, како на пример книжење на износ на ДДВ директно на конто, одредување основица врз основа на износ на ДДВ и сл.

Како што може да се види на сликата погоре, даночната пријава за ДДВ Логин Системи ја прошири да одговара точно како што ја бара законодавецот. ДДВ пријавата изгледа речиси идентично како пропишаниот образец од страна на Управата за јавни приходи УЈП.

Логин Системи ја дополни пријавата да ги зафаќа и износите кои се книжат директно на контата во главната книга, а се поврзани со ДДВ-то.

 

Дополнително, ставивме и опција за фирмите што се занимаваат со малопродажба како и да ги прикажува износите ако има даночен долг или побарување.

Даночната пријава за ДДВ (образец ДДВ-04) може да ја симнете од сајтот на УЈП тука.

 

Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Извештаи и анализи
Функционалности за извештаи и анализи
Општо: извештаи и анализи
Општо: извештаи и анализи
Повеќе валути
Повеќе валути
Основни критериуми
Основни критериуми
Неограничен број на компании
Неограничен број на компании
Напредни критериуми
Напредни критериуми
Евиденција при измени
Евиденција при измени
Даночна пријава ДДВ-04
Даночна пријава ДДВ-04

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page