top of page

Сметководство и финансии

Ракување со главната книга и книжењата, парите, средствата и сметките во банка
Светска класа на сметководство и финансии за македонски потреби
Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central нуди функционалности за управување со сите финансиски процеси и информации какви што се книжење на финансиски трансакции, подготовка на финансиски извештаи и ДДВ пријави, управување со сметки во банки, трошоци на залихите, производствени трошоци и основни средства.

Избери категорија и прегледај ги функционалностите

Сметководство и финансии
Главна книга

Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери

Сметководство и финансии
Основни средства

Набавка, распределување на вработен, амортизација, ревалоризација и расходување

Сметководство и финансии
Ракување со готовина

Имај увид на парите во секое време

Сметководство и финансии
Извештаи и анализи

Прави брзи и квалитетни одлуки базирани на аргументи

Избери некоја од областите...

bottom of page