top of page

Dynamics 365 Business Central

Public·6 members

Причина девет 9️⃣ - Некомплетност.


Повеќе работите сметководство надвор отколку во самиот сметководствен систем.


Застарен или прикрпен сметководствен систем има тенденција да продуцира еднократни листи и мануелно ажурирање на табелите кои не се поврзани или тешко се поврзуваат или средуваат.


Без централизиран, холистички преглед на вашите податоци, понатамошниот раст ќе биде задушен и правењето на одлуки за нова производна линија или локација се скоро невозможни, дури и опасни.


#msdynnav #msdyn365bc #businesscentral

www.erp.mk/bc

За групата

Добредојдовте во групата посветена на Microsoft Dynamics 365...

Members

bottom of page