top of page
People Working in Open Office

Води го твојот бизнис со Business Central

Води го бизнисот со софтвер на начин кој најмногу ти одговара. Имај слобода во креирањето на процесите и опслужувањето на купувачите. Со Microsoft Dynamics 365 Business Central и Логин Системи.

Агилност

Агилност за предизвиците во работењето

Нашите софтверски решенија базирани на Microsoft Dynamics 365 Business Central се креирани и оптимизирани за трговски компании, производители, агилни и брзо растечки мали компании и услужни организации.
Ако имаш потреба од изработка на точни и навремени извештаи, сакаш да ја подобриш контролата во водењето на бизнисот и да ги зголемиш перформансите во сите свои оддели - ти си на правото место..

Microsoft Dynamics NAV Provider in Macedonia

MK МК

Интегрирани модули со богати функционалности

dummy image
Сметководство и финансии

Ракување со главната книга и книжењата, парите, средствата и сметките во банка

dummy image
Човечки ресурси и плати

Најбитниот елемент во креирањето на вредност

dummy image
Управување со сервис

Важни алатки за зголемено корисничко задоволство и долготрајна лојалност

dummy image
Комерцијално и магацинско работење

Eвиденција и управување сo продажбите, залихите и добавувачите

dummy image
Производство

Вистинско производство за вистински производители

dummy image
Управување на релации со контакти

Менаџирање на коминтентите и продажните можности/зделки

dummy image
Проектен менаџмент

Следи ги проектите според буџет, квалитет и време

Интегрираност
Решенија „Клуч-на-рака“
Enterprise Resource Planning (ERP)
Enterprise Resource Planning

Основата на секој деловен систем е ERP. Твојот бизнис ќе биде поуспешен со Microsoft Dynamics NAV. 

повеќе >>>

Customer Relationship Management (CRM)
Customer Relationship Management

Задржи ги постоечките купувачи и освој нови со софтверот за менаџмент на релациите со купувачите - CRM.

повеќе >>>

Business Intelligence (BI)
Business Intelligence

Power BI е светски тренд во деловната интелигенција. Обемот на податоци е бескорисен ако не се преточат во KPIs (клучни индикатори за перформанси), графикони и трендови. 

повеќе >>>

Бизнис и софтверски услуги
Бизнис и софтверски услуги

На располагање ти е нашето најдолго и најразновидно искуство во работењето со ERP/CRM, Microsoft Dynamics NAV и Balanced Scorecard (по Kaplan и Norton).

повеќе >>> 

Решенија

Пролистај што има ново на сајтот

Новости
Зошто ЛС

Зошто Логин Системи?

Јазикот на бизнисот
Јазикот на бизнисот.

Иако познавањето на програмирањето е неопходно, за успешна имплементација на деловни системи е потребно и знаење од менаџментот, финансиите и другите струки. Кој ќе го знае подобро јазикот на бизнисот ако не е Логин Системи?

Оптимизираност и конфор
Оптимизираност и конфор.

Модулите, програмскиот код и извештаите се оптимизирани и работат побрзо. Скратени се во голема мерка непотребните кликови за форми или пребарувања.

Проактивност
Проактивност.

Знаеме да работиме проактивно со корисниците и со тоа ги предвидуваме евентуалните идни грешки и пропусти што корисникот би можел да ги направи.

Прво, заради најдобриот ERP
Економичност
Економичност.

За ист тип на работни задачи, помал е бројот на дополнителни објекти што ги користиме во NAV во споредба со конкурентите. Тоа значи помала инвестиција за лиценци и број на објекти во NAV. И поефтино одржување.

Соодветна поддршка на потребите
Соодветна поддршка на потребите.

Поддршката на решението и системот се дефинира во зависност од потребите како на пример работното време, начинот на комуникација и времето за одзив.

Искуство и сигурност
Искуство и сигурност.

Во бизнисот сме 25+ години, а во сопственичката структура го имаме е американскиот инвестициски фонд SEAF. Како фирма имаме најголемо искуство со NAV во Македонија и регионот.

Кога ќе те пофалат ...

Работиме напорно, професионално и стручно. Барањата на корисниците ги завршуваме согласно буџетот и очекувањата.
Рекоа
Сашко Ѓорчевски, Фени

Сашко Ѓорчевски, Фени

Логин Системи покажаа посебни квалитети во изведбата на нашите сложени барања во набавките и магацинското работење

Љубинка Јосифовска, Шмиц Каргобул

Љубинка Јосифовска, Шмиц Каргобул

... секогаш навремено и квалитетно одговара на нашите специфични барања околу финансиите

Мери Каровска, ИТД Дистрибуција

Мери Каровска, ИТД Дистрибуција

Со прилагодувањето на НАВ во ИТД имаме подетални и попрегледни извештаи, и попродуктивна работа 

Кој ќе ти помогне ако не најдобриот. Избери термин за бесплатен совет или помош.

Започни

Избери што те интересира повеќе

Прочитај повеќе
Прочитај повеќе
Размени мислење и искуство на форумот за бизнис и менаџмент
Размени мислење и искуство на форумот за бизнис и менаџмент
Провери кои се следните настани
Закажи средба
Контактирај не'
Контактирај не'
bottom of page