Accounting Documents
93
Група

РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ РЕЗЕРВИ И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ

На сметките од групата 93 - Ревалоризациони резерви и разлики од вреднување на компоненти на останата сеопфатна добивка се евидентираат позитивните и негативните ефекти од промената на објективната (фер) вредност на средствата според називот на сметката.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan