Accounting Documents
82
Група

НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ

На сметките од групата 82 - Нето добивка/загуба за периодот, се евидентираат остварената нето добивка односно загуба од работењето за пресметковниот период.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan