Accounting Documents
678
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење

На сметките 678- Вредносно усогласување на нетековните средства кои се чуваат за продажба и прекинатото работење, се евидентира разликата меѓу нето продажната вредност на тие средства и нивната сметководствена вредност.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan