Accounting Documents
457
Синтетска сметка

Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење

На сметката 457 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење се евидентира намалувањето на сметководствената вредност на нетековни средства (или група за отуѓување) кои се чуваат за продажба.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan