top of page
Accounting Documents
432
Синтетска сметка

Трошоци за амортизација (за администрација, управа и продажба)

На сметката 432 - Трошоци за амортизација (за администрација, управа и продажба), трошоците за амортизација кои се однесуваат за администрацијата, управата и продажбата.

bottom of page