Accounting Documents
294
Синтетска сметка

Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки

На сметката 294 - Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки, се евидентираат одложените приходи од државните субвенции, донации, помошти и слично во согласност со МСС 20 и други релевантни МСФИ и оддел 24 на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan