Accounting Documents
290
Синтетска сметка

Однапред пресметани трошоци

На сметката 290 - Однапред пресметани трошоци, се евидентираат пресметани трошоци кои го товарат тековниот пресметковен период, а за кои не е примена фактура (телефон, греење, електрична енергија, плин, вода и слично), пресметана наемнина (оперативен наем), пресметани трошоци за реклама, пропаганда и саеми, пресметани трошоци за одржување на недвижностите, постројките и опрема, пресметани трошоци за премии за осигурување, пресметани трошоци за претплата на списанија, весници, стручна литература и слично, пресметани трошоци за банкарски услуги и други пресметани трошоци.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan