Accounting Documents
107
Синтетска сметка

Хартии од вредност - готовински еквиваленти

На сметката 107 - Хартии од вредност - готовински еквиваленти се евидентираат високо ликвидни вложувања во хартии од вредност со рок на доспеаност до три месеци или помалку, од датумот на стекнување и се со безначаен ризик од намалување на вредноста. Друштвото обезбедува аналитика согласно видот на хартиите од вредност

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan