Актуелни објави

1

|

|

|

Heading 1

Heading 6

пишува:

Автор

датум

Photo caption

300x250_Banner dyn365bc.jpg

Најнови објави

MakasIT.gif

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central нуди можност за пресметка на различни камати во зависност од купувачите. Дополнително, во Македонија постои постапка за пресметка на камати на платениот износ од доспеаниот долг.


Модулот за пресметка на камата за ненавремено плаќање на доспеаните долгови од страна на купувачите е изработен од Логин Системи како дел од Македонската локализација за сметководство во Dynamics NAV и работи во согласност со Македонското законодавство за пресметка на законска казнена камата. Кај купувачите се одредува методот на пресметка на камати дали ќе биде според табелата или според соодветен процент.


Работна табела за пресметка на камата

Пример Согласно нашето законодавство, пресметката на каматата за долг кој е платен по датумот на неговото доспевање, се пресметува во моментот кога истиот е наплатен. На пример, доколку една фактура има датум на доспевање 15.07.2018, а е наплатена на 31.07.2018, пресметката на камата се врши откако уплатата по основ на таа фактура е евидентирана.


За утврдување на каматната стапка се користи референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата утврдена од НБРМ зголемена за десет процентни поени во трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на јавното право, односно зголемена за осум процентни поени во договорите во кои барем едното лице не е трговец (законска казнена камата).

Примена кај добавувачите


Овој модул може да се искористи и за проверка на каматната листа што е испратена од добавувачот на фирмата. Се случува каматните листи од добавувачите да не се точно пресметани според прописите во Македонија.  

Провери ги другите надополнувања на Логин Системи во Македонска локализација во Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.


#msdynnav #msdyn365bc #MK

arrow&v
Сметководство

 Прегледај го форумот за сметководство и финансии и учествувај во дискусиите на фелата.

Програм за плата

Ако сте поголема организација, модулот за пресметка на плата е интегрален дел на Dynamics NAV / 365 Business Central.

color_logo_transparent_2x.png

Формирана во 1991, Логин Системи е македонска компанија за креирање и одржување на ЕРП деловни решенија (ERP solutions) базирани на индустрискиот стандард Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central.

Од своето постоење до денес, Логин Системи е секогаш лидер во областа што ја работи. 

Сподели:
LSLogoTransparentWOSlogan