top of page

Локализација и надополнувања од Логин Системи

Неопходни компоненти за работа во Македонија според прописи во МК

Плати и човечки ресурси

Брзо, едноставно и прегледно пресметување на плати

Модулот за платите во Dynamics NAV (изработен од Логин Системи) ги има сите потребни специфики што се пропишани за работа во Македонија и плус имаме направено дополнувања кои опфаќаат награди и одбитоци за вработените. Тој ги поддржува сите начини на пресметка на плата (од бруто кон нето, од нето кон бруто, пресметка на вграден или надополнет минат труд и сл.), како и сите дополнителни барања согласно најновите законски промени во РМ.

После пресметката на платата, корисникот може автоматски да ја искнижи платата во Главната книга во сметководството или на ниво на фирма, на ниво на тим или на ниво на вработен.

 

За потребите на фирмата ги изработивме и потребните извештаи поврзани со платата: Исплатно ливче за вработен, Личен картон, Потврда за УЈП, Рекапитулар за плата (поединечен и вкупно за цела фирма), МПИН и ППД-ГИ.

Исплатното ливче може да се праќа во PDF формат по е-пошта на секој вработен или да се врачува на традиционален начин. Изготвувачот на плати е доволно да кликне на копчето и да избере која група на вработени или сите вработени ќе добијат исплатно ливче преку е-пошта. 

Категорија

Лиценца

Честота

месечно

Мин. кол.

---

Ед. мерка

корисник

Цена 

12

Линк за повеќе инфо:
Сподели информација

Напомена: Логин Системи го задржува правото на измени на содржината и цените без претходна најава.

Локализација и надополнувања од Логин Системи
Неопходни компоненти за работа во Македонија според прописи во МК
Microsoft Dynamics NAV е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Dynamics NAV. 
Лиценци
Dynamics NAV

Неопходни дозволи за работа на сметководствено и деловно решение 

Локализација и надополнувања

Неопходни компоненти за работа во Македонија според важечки прописи во МК

Услуги на
Логин Системи

Активности на поставување и оспособување на корисниците

Хостирање и одржување

Решението треба да се стави на централно место и да се одржува во функција

bottom of page