top of page

Услуги на имплементирање

Активности на поставување на деловно решение и оспособување на корисниците

Раководење со импплементација на решение

Твојот деловен систем ќе го гради најдобрата проектна екипа

Категорија

Менаџмент

Честота

еднаш, на почеток

Мин. кол.

Ед. мерка

Цена 

Линк за повеќе инфо:

Сподели информација

Напомена: Логин Системи го задржува правото на измени на содржината и цените без претходна најава.

Услуги на имплементирање
Активности на поставување на деловно решение и оспособување на корисниците
Microsoft Dynamics NAV е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Dynamics NAV. 
Лиценци
Dynamics NAV

Неопходни дозволи за работа на сметководствено и деловно решение 

Локализација и надополнувања

Неопходни компоненти за работа во Македонија според важечки прописи во МК

Услуги на
Логин Системи

Активности на поставување и оспособување на корисниците

Хостирање и одржување

Решението треба да се стави на централно место и да се одржува во функција

bottom of page