top of page

Основи на човечки ресурси

Основата на секоја организација
Функционалности за вработени и сорабтници
Прегледај ги функционалностите и види како може да се искористат во твоето работење
Вработени

Вработени

Евиденција на вработени

Соработници и студенти на пракса

Соработници и студенти на пракса

Евиденција на вработени со договор на дело и студенти на пракса

Прикажи ја категоријата како листа тука ...
Човечки ресурси и плати
Најбитниот елемент во креирањето на вредност
Основи на човечки ресурси
Основи на човечки ресурси
Договори за вработување
Договори за вработување
Плати и хонорари
Плати и хонорари
bottom of page