top of page

Известување

Широка лепеза на опции за извештаи и известување
Функционалности за известување и подготвување на извештаи
Прегледај ги функционалностите и види како може да се искористат во твоето работење
Извештаи во Microsoft Word

Извештаи во Microsoft Word

Направи си урнеци во Word и искористи ги во комерцијалното работење за фактури и извештаи

Jet Reports Express за Dynamics NAV

Jet Reports Express за Dynamics NAV

Прави си сам свои комбинирани извештаи во Microsoft Excel

Време на креирање извештаи

Време на креирање извештаи

Наместо да чекаш и да ги блокираш другите, пушти извештај и обработка во предодредено време (без твоја интервенција)

Подесување на податоци за извештаи

Подесување на податоци за извештаи

Избери податоци кои може да ти користат на друго место

Прикажи ја категоријата како листа тука ...
Можности и алатки на софтверот ERP
Со алатките во Dynamics NAV / 365 Business Central се постигнува покомфорна работа и поголема продуктивност
Работен тек (workflow)
Работен тек (workflow)
Клиентска апликација и употребливост
Клиентска апликација и употребливост
Електронски услуги
Електронски услуги
Јазици за користење
Јазици за користење
Менаџмент на документи
Менаџмент на документи
Бизнис интелигенција Power BI
Бизнис интелигенција Power BI
Известување
Известување
bottom of page