top of page

Работен тек (workflow)

Постави работни текови што ги поврзуваат бизнис-процесните задачи изведувани од различни корисници
Функционалности за работни текови и одобрувања
Прегледај ги функционалностите и види како може да се искористат во твоето работење
Општо за работни текови

Општо за работни текови

Одобрување, известување и автоматизација за поголема контрола на бизнисот

Групи на работни текови и карактеристики

Групи на работни текови и карактеристики

Продажби и маркетинг

Продажби и маркетинг

Набавки и интеграција

Набавки и интеграција

Прикажи ја категоријата како листа тука ...
Можности и алатки на софтверот ERP
Со алатките во Dynamics NAV / 365 Business Central се постигнува покомфорна работа и поголема продуктивност
Работен тек (workflow)
Работен тек (workflow)
Клиентска апликација и употребливост
Клиентска апликација и употребливост
Електронски услуги
Електронски услуги
Јазици за користење
Јазици за користење
Менаџмент на документи
Менаџмент на документи
Бизнис интелигенција Power BI
Бизнис интелигенција Power BI
Известување
Известување
bottom of page