top of page

Локализација и надополнувања од Логин Системи

Неопходни компоненти за работа во Македонија според прописи во МК

Ако сакаш попрецизна калкулација, користи го калкулаторот за ERP

Секоја земја има свои прописи и правила за водење на сметководството, финансиите, магацинското работење и соодветните извештаи према службите во Управата за јавни приходи и други државни органи. Логин Системи ги разви сите неопходни работи поврзани со книжењето какви што се налози за книжење, црвено сторно и ограничување на страната на контата.

 

Покрај македонската локализација, Логин Системи разви дополнителни модули и функционалности за да го комплетира системот Dynamics NAV за потребите на македонските организации. Овие надополнувања го олеснуваат или забрзуваат работењето со NAV во сегменти како што се платите, договорите со вработени, компензација, ситен инвентар, службени патувања, каматни листи или малопродажба.

ВАЖНО: Сите наведени цени за македонската локализација се однесуваат на хостирано решение во Логин Системи.

Основна локализација

Категорија

Лиценца

Честота

Мин. кол.

месечно

1

Ед. мерка

корисник

Цена 

19

Премиум локализација

Категорија

Лиценца

Честота

Мин. кол.

месечно

---

Ед. мерка

Корисник

Цена 

10

Малопродажба

Категорија

Лиценца

Честота

Мин. кол.

месечно

---

Ед. мерка

корисник

Цена 

15

Плати и човечки ресурси

Брзо, едноставно и прегледно пресметување на плати

Категорија

Лиценца

Честота

Мин. кол.

месечно

---

Ед. мерка

корисник

Цена 

12

Лиценци
Dynamics NAV

Неопходни дозволи за работа на сметководствено и деловно решение 

Локализација и надополнувања

Неопходни компоненти за работа во Македонија според важечки прописи во МК

Услуги на
Логин Системи

Активности на поставување и оспособување на корисниците

Хостирање и одржување

Решението треба да се стави на централно место и да се одржува во функција

bottom of page