top of page

Основни средства

Набавка, распределување на вработен, амортизација, ревалоризација и расходување

Одржување

#СтандарденПакет

Одржување

Имај увид во трошоците за одржување

Можете да имате записи за трошоците за одржување и сервисирање на сите основни средства. Соберете ги сите потребни, детални информации за анализа и донесување одлуки за обнова или одложување на основните средства. 

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација

Блог објави

Дискусија - форум

Грешка во потпишување на ДДВ пријава на сајтот на УЈП - java.lang.reflect.invocationtargetexception (245)

Бруто плата за 2023 - Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (261)

УЈП: Пресметка на плата за 2023 година - нова верзија на клиентскиот софтвер и ново даночно ослободување (514)

ФВ Консалтинг: Минимален и максимален регрес за годишен одмор за 2022 година (К-15) (3927)

УЈП: Бруто плата 2022 - најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (143)

Придонеси за плата и даночно ослободување за 2022 година (283)

Како-да: Пресметка и плаќање на кирија од фирма на сопственик – физичко лице преку УЈП (179)

Вид на обврска при пресметка на платите (111)

Каровска: Законот за заштита на лични податоци стапува на сила на 24 авг 2021 (193)

Про Агенс: Табеларен преглед на износите за регрес за годишен одмор во годината 2021 (4691)

Основни средства
Функционалности за основните средства и ситниот инвентар
Општо: Основни средства
Општо: Основни средства
Рекласификација
Рекласификација
Алокација на основни средства
Алокација на основни средства
Ситен инвентар
Ситен инвентар
Осигурување
Осигурување
Одржување
Одржување

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page