top of page

Ракување со готовина

Имај увид на парите во секое време

Електронско плаќање и задолжувања за клиентите

#СтандарденПакет

Електронско плаќање и задолжувања за клиентите

Помалку грешки и побрзо прибирање на средствата

Делот за електронско плаќање овозможува креирање на предлог за плаќање врз основа на прокнижените документи од добавувачите и креирање на фајлови за плаќање во ISO20022/SEPA формат или преку употреба на Сервисот за конвертирање на банкарски податоци за генерирање на соодветни фајлови за електронско плаќање за банките. Овој модул овозможува лесно следење на трагата на историските податоци од електронските плаќања и ре-креирање на нови фајлови кога и да е потребно.

 

Поврзувањето (затварањето) на плаќањата е овозможено преку едноставен рационализиран процес за обележување и обработка на саканите трансакции.

 

Овој напреден модул за електронско прибирање на готовината овозможува креирање на документ за наплата (задолжување) директно кај купувачите, односно кај нивните сметки во банка и генерирање на фајл за вчитување во ISO20022/SEPA формат.

 

Во NAV 2017 може да вметнувате линкови во продажните фактури директно до Вашиот он-лајн сервис за плаќање и на тој начин да им овозможите на Вашите клиенти поефикасен начин за плаќање на фактурите. (опцијата во овој пасус не е на располагање во Македонија).

 


Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Ракување со готовина
Функционалности за ракување со парите и сметките во банка
Управување со сметки во банки
Управување со сметки во банки
Електронско плаќање и задолжувања за клиентите
Електронско плаќање и задолжувања за клиентите
Порамнување на сметките во банките
Порамнување на сметките во банките
Благајна
Благајна
Прогноза на паричен тек
Прогноза на паричен тек
Пишување чек
Пишување чек

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page