top of page

Планирање на капацитети

Максимално оптоварување

#НапреденПакет

Максимално оптоварување

Управувај со максималните оптоварувања на ресурсите за ограничување на капацитетот. Земи ги во предвид ограничувањата на капацитетите на тој начин што нема да биде доделено повеќе работа  отколку што е капацитетот на една работна станица во одреден временски период.


Ова е едноставна алатка без никаква оптимизација. Употребен заедно со модулот за „ветување“ на порачките, овој модул исто така му овозможува на системот да ја пресмета можноста-за-ветување (capable-to-promise CTP).

 


Максимално оптоварување

Максимално оптоварување

Повеќе инфо:
Link

Најчесто поставувани прашања за ERP и Dynamics NAV има на линкот https://goo.gl/u3yxfa.

Сподели информација
Планирање на капацитети
Функционалности за планирање на капацитети
Планирање на капацитетот
Планирање на капацитетот
Максимално оптоварување
Максимално оптоварување
Машински центри
Машински центри

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page