top of page

Лиценци Microsoft Dynamics NAV

Се овозможува право на пристап до Microsoft Dynamics NAV

Ако сакаш попрецизна калкулација, користи го калкулаторот за ERP

Системот за сметководство и деловно работење,  Microsoft Dynamics NAV, доаѓа во две пакувања: стандардно и напредно (или Starter Pack и Extended Pack следователно). Некои корисници имаат потреба само од Starter Pack, а некои корисници имаат потреба од стандардните функционалности плус производство, сервис и други напредни опции и затоа покрај Starter Pack се одлучуваат и на Extended Pack.

 

За да може да се пристапи на функционалностите од Dynamics NAV, корисникот може да набави клиентски лиценци или да се претплати на клиентски лиценци по пат на месечна претплата (рентање). Моделот на рентање вклучува три вида на лиценци – SAL (Subscriber Access License – лиценца за пристап по пат на претплата).

ВАЖНА НАПОМЕНА Dynamics NAV вклучува една бесплатна лиценца за надворешното сметководство (ако фирмата има надворешно сметководство) за потребите на ревизијата или дополнителните сметководствени услуги. Исто така во Dynamics NAV е вклучена и една бесплатна лиценца за фирмата која го поставува и одржува решението кај корисникот – во конкретниот случај тоа е Логин Системи.

Стандарден корисник SAL

Пристап до стандардните функционалности на Microsoft Dynamics NAV

Категорија

Лиценца

Честота

Мин. кол.

месечно

1

Ед. мерка

корисник

Цена 

29

Напреден надополнет корисник SAL

Користење на проширените функционалности на Microsoft Dynamics NAV

Категорија

Лиценца

Честота

Мин. кол.

месечно

---

Ед. мерка

корисник

Цена 

9

Лимитиран корисник SAL

За корисници кои не прават книжења и имаат потреба да прегледуваат податоци

Категорија

Лиценца

Честота

Мин. кол.

месечно

---

Ед. мерка

корисник

Цена 

5

Лиценци
Dynamics NAV

Неопходни дозволи за работа на сметководствено и деловно решение 

Локализација и надополнувања

Неопходни компоненти за работа во Македонија според важечки прописи во МК

Услуги на
Логин Системи

Активности на поставување и оспособување на корисниците

Хостирање и одржување

Решението треба да се стави на централно место и да се одржува во функција

bottom of page