top of page

Лиценци Microsoft Dynamics NAV

Се овозможува право на пристап до Microsoft Dynamics NAV

Напреден надополнет корисник SAL

Користење на проширените функционалности на Microsoft Dynamics NAV

Овозможува пристап до напредните функционалности на серверот и решението NAV за еден именуван корисник.

Категорија

Лиценца

Честота

месечно

Мин. кол.

---

Ед. мерка

корисник

Цена 

9

Линк за повеќе инфо:
Сподели информација

Напомена: Логин Системи го задржува правото на измени на содржината и цените без претходна најава.

Лиценци Microsoft Dynamics NAV
Се овозможува право на пристап до Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Dynamics NAV. 
Лиценци
Dynamics NAV

Неопходни дозволи за работа на сметководствено и деловно решение 

Локализација и надополнувања

Неопходни компоненти за работа во Македонија според важечки прописи во МК

Услуги на
Логин Системи

Активности на поставување и оспособување на корисниците

Хостирање и одржување

Решението треба да се стави на централно место и да се одржува во функција

bottom of page